Agilent GS-Q

Agilent J&W GS-Q са полезни за разделяне на различни леки газови съединения, включително етан, етилен и етин, фреони и сулфиди (с изключение на SO2). Въпреки че GS-Q не са подходящи за количествено определяне на вода или алкохоли, инжектирането на проби с високо водно съдържание няма да навреди на колоната.

  • Порест дивинилбензен хомополимер
  • Полярност между Porapak-Q и Porapak-N
  • Разделя етан, етилен и етин (ацетилен)
  • Не се препоръчват за количествено определяне на полярни съединения
  • Изисква се минимално време за кондициониране (1 час)
  • Всяка колона Agilent J&W GC е тествана с най-строгите спецификации за контрол на качеството в бранша, чувствителност и ефективност, за да ви осигури максимално доверие в качествените и количествените резултати
  • За подробности относно условията за тестване на QC, включително сместа за тест на сондата и получената хроматограма, моля, вижте Agilent J&W GC Колона за ефективност на колоната, доставян с всяка GC колона


Подобни фази: Rt-QPLOT, SupelQ PLOT