Agilent кювети за флуоресцентна спектрофотометрия

Висококачествените флуоресцентни кювети на Agilent позволяват бързи, ефективни и прецизни измервания на флуоресценция на UV-Vis течни проби. Предлагат се два вида кювети; нормални правоъгълни кювети за еднократни измервания на флуоресценция и поточни кювети с водна обвивка, които позволяват непрекъснати измервания. Правоъгълната форма на кюветите включва огледало от две съседни страни, което създава повишено ниво на чувствителност, специално за измерване на флуоресценция на базата на кювета, което повишава общата продуктивност. Поточната кювета произвежда постоянен и точен резултат и се нуждае от аксесоар за разширено отделение за проба, свързваща тръбичка и водна баня като PCB-1500 за ефективна работа.

  • Правоъгълна кювета за единични измервания на флуоресценция с висока прецизност.
  • Правоъгълната кювета има прецизно изработена правоъгълна форма с огледало на две съседни страни, което създава повишено ниво на чувствителност, специално за измерване на флуоресценция на базата на кювета.
  • Висококачествени поточни кювети с водна обвивка за непрекъснати и последователни измервания на флуоресценция при контролирана температура.
  • Поточните кювети с водна обвивка изискват аксесоар за разширено отделение за проба, свързваща тръбичка и водна баня като PCB-1500.