Agilent проточни кювети

Проточните кювети позволяват на пробата да премине през кюветата и са свързани към източника на пробата чрез капиляра. Проточните кювети с дълъг фотометричен път са полезни за проби с ниска концентрация и изискват правоъгълен държач за дълъг фотометричен път. Те могат да се използват със серия Cary 100/300 или серия Cary 50/60. Суб-микро проточните кювети са подходящи за употреба с Cary 100/300. Проточните кювети също могат да се използват с 8453 UV-Vis.

  • Agilent са разработили кювети с овална бленда, които комбинират нисък обем с отлични характеристики на потока. Тези овални проточни кювети са особено подходящи за автоматизирани анализи като тестове за разтворимост.
  • В близост до блендата се използва черен кварц, за да се гарантира, че светлината не преминава през страничните стени на кюветата.