Agilent фиброоптични сонди

Вашият спектрофотометър Cary е съвместим с широк спектър от оптични сонди, така че можете да измервате проби извън отделението за проби на спектрофотометъра. С помощта на сонда не е необходимо да напълните кювета с проба, което е особено полезно за количествен анализ в лаборатории за контрол на качеството, където голям брой проби трябва да бъдат анализирани бързо. Дистанционното измерване също е идеално за проби с малък обем, големи проби, които не могат да се поберат в спектрофотометъра, реакции във вани, отровни или опасни проби, проби в стерилна среда и проби в условия на висока температура или налягане.

Предлагат се сонди за потапяне и сонди за измерване на предаване, отражение и абсорбция. Можете също така да закупите държачи за сонда по поръчка и различна дължина на оптичните влакна, за да отговарят на Вашите специфични лабораторни нужди.

  • Бърз анализ - Без забавяне за напълване на кюветите и изчакване на въздушните мехурчета да се разсеят, както при обикновените аксесоари.
  • Нисък нежелан пренос на проба - сондата за потапяне се оттича бързо и ефективно. Бързо изплакване между пробите намалява нежелания пренос на проба.
  • Ниска поддръжка - не се изискват скъпи проточни капиляри и не са необходими корекции след настройването.
  • Сонди за широк диапазон от температурни условия (околна температура, 85 ºC, 150 ºC)
  • Предлагат се от неръждаема стомана, кварц и Torlon
  • Сонди за предаване, отражение и абсорбция
  • Държачи за сонда и различна дължина на оптичните влакна за удобство.