Agilent консумативи за тестове за разтворимост

Решението на Agilent за автоматизирано тестване за разтворимост се базира на спектрофотометър Agilent 8453, софтуер UV-Vis ChemStation и компютър в комбинация със система за вземане на проби и драйвер базиран интерфейс към вани за разтваряне. Драйверите за вани за UV-Vis ChemStation са достъпни от много производители на вани за разтваряне. Автоматизираната система 8453 предлага контрол върху цялата последователност на разтваряне, включително подготовка за тестване и почистване. Резултатите от тестовете са достъпни онлайн с възможността да се анализират дори формули с много съставки. До 4 вани могат да бъдат автоматизирани с помощта на един 8453. Пакетът за сигурност предлага необходимите инструменти за съответствие с 21 CFR част 11.

  • Архитектура на отворена система с възможност за свързване с почти всички вани за разтваряне.
  • Мащабируемо решение - от ръчно вземане на проби с офлайн анализ до напълно автоматизирана он-лайн система.
  • Бързи цикли на измерване по-малко от 2 минути със система за паралелно вземане на проби.
  • Добри лабораторни практики (GLP) - отговаря на европейските и американските фармакопеични изисквания с вградени инструменти за тестване и валидиране.
  • Он-лайн тестване с дефинирани от потребителя граници за контрол на качеството и резултати, представени както в табличен, така и в графичен вид.
  • Офлайн оценка на критериите за приемане, при които могат да се комбинират резултати от до 4 анализа.