Диоксини, PCB

Диоксини и PCBs в проби от околна среда, храни фуражи

 

Устойчивите органични замърсители (УОЗ) са ежедневна заплаха в наши дни. В рамките на така наречената “мръсна дузина” една основна група компоненти са диоксините, или полихлорирани дибензо-пара-диоксини (PCDDs). Въпреки че диоксините никога не са произвеждани индустриално като краен продукт, те са широко разпространени в околната среда и попадат в хранителната верига, натрупвайки се преимущественото в мастните тъкани.

 

Над 90% от диоксините попадат в човешкия организъм чрез храната. Основни източници са месото, млечните продукти, рибата и мидите.

За разлика от диоксините, полихлорираните бифенили (ПХБ)  са били произвеждани умишлено. Тези съединения са използвани за много технически цели до 80-те години на миналия век. Срещат се в трансформатори, електрически кондензатори, хидравлични системи, както и в омекотители на багрила, изолатори, пластмаси и уплътнителни съединения. Това показва, че всеки е в пряк ежедневен контакт с потенциалните източници на ПХБ. 

От 80-те години на миналия век се развива регулирането на максимално допустимите нива на диоксини и / или ПХБ в редица матрици от храни, фуражи и проби от околната среда. Регламентите на Европейския съюз 589/2014, 252/2012, 709/2014, 152/2009, 709/2014 или 882/2004 са само няколко примера. В допълнение към тези регламенти, нормите и препоръките на американските власти (EPA и FDA) формират глобалните модели за подражание за почти всяка лаборатория, занимаваща се с диоксини и ПХБ.

Поради силно токсичния потенциал, трябва непрекъснато да се полагат усилия за намаляване на фоновата експозиция и поддържане на възможно най-нисък хранителен прием. Тъй като дори и най-ниските концентрации от тези класове вещества могат да предизвикат тежки токсични ефекти, нормите за концентрации на повечето от тях са изключително ниски. За да се постигнат тези нива е необходимо да се направи много сложен анализ и подготовка на пробата.

LCTech предлага уникални, високо-технологични решения за подготовка на проби за анализ на диоксини и ПХБ.

 

 Разгледайте портфолиото за пробоподготовка при анализ на диоксини и PCB