LCTech DEXTech Pure

Решението за пречистени фракции

DEXTech Pure предлага уникално пречистване на PCBs и диоксини, всяка група в отделна „чиста“ фракция. Това е идеалното решение за клиенти, които се интересуват най-вече от измерване на PCBs и диоксини поотделно в рамките на един GC-MS анализ, също така и за клиенти, които се интересуват само от PCB анализ, което често е от значение при анализи в областта на околната среда. В този случай DEXTech Pure предлага метод с 2 колони, намаляващ времето за изпълнение.

DEXTech Pure изглежда по същия начин като DEXTech Plus, но е модифициран по отношение на флуидите и методите.

По този начин DEXTech Pure позволява пълно разделяне на PCB и диоксини на базата на алуминиев оксид. Освен този нов метод, може да се използва и стандартният бърз и икономичен метод за пречистване, установен на DEXTech Plus на колона от алуминиев оксид.

3-колонна конфигурация с патентована заключваща система

Системата DEXTech Pure е проектирана с конфигурация от 3 колони, като DEXTech Plus. В зависимост от индивидуалните изисквания, матрица или желан метод, потребителят може да зареди DEXTech Pure с различни настройки, като просто „щракне“ съответните колони. Не се налага завинтване, не се използват инструменти и няма друга ръчна работа. От проба до проба - бързо, гъвкаво, без усилия.

  • Колона с киселинен силикагел: в зависимост от пробата, SMART колона (проби с мазнини до 1,5 g) или Universal колона (проба до 5 g мазнини). Лесна и бърза смяна между Universal и SMART колони чрез адаптер.
  • Колона от алуминиев оксид
  • Въглеродна колона: може да се използва многократно. Предимство: Спестявате разходи при „чист“ анализ на PCB, тъй като въглеродната колона не е необходима и е заменена с празна колона.

 

    

Фракциите

DEXTech Pure се доставя с два предварително зададени метода. Тя позволява да се свържат четири бутилки с разтворител, ако клиентите искат да използват и двата метода, без да сменят бутилките.

Метод Alox Pure

Методът Alox Pure отделя PCBs от диоксините и ги събира в отделни фракции. Този метод е особено похдодящ за клиенти, които извършват анализи в областта на околната среда, където често се анализират ПХБ. В този случай методът има значителни предимства: времето за обработка на проба е по-бързо, разходите за колони са по-ниски, тъй като не се изисква въглеродна колона и се намалява употребата на разтворител. Като цяло това води до много по-ниски разходи за проба и технология, която щади природата.

Метод Alox Plus

Конвенционалният метод, който вече е разработен на DEXTech Plus и се използва в лабораториите: Mono-ortho-PCBs заедно с ndl-PCBs и PBDEs се събират в първата фракция, не-орто-PCBs и PCDD/Fs се събират отделно във втората фракция.

 Преноса на проби е надеждно избегнат

 

Гъвкава параметризация

Освен стандартните методи, имате свободата да конфигурирате системата DEXTech Pure според Вашите изисквания и да я адаптирате за всяка проба. Потребителят може свободно да параметризира метод и да го запише в системата. До 30 метода могат да бъдат отворени и променени по всяко време и след това отново да бъдат запазени под друго име.

DEXTech Pure: Подготовка на проби, направена от специалисти

DEXTech Pure осигурява изпитаните предимства на DEXTech Plus като лесна работа, автоматизирано зареждане на проби, голямо разнообразие от функции за безопасност и добри резултати, които вече са доказани от множество частни и правителствени институции.

Със системата можете да подготвите бързо, лесно и надеждно всякакъв вид:

  • проби от околната среда, като почви, утайки от отпадни води, утайки
  • проби от храни и фуражи, като риба, месо и рибено масло, яйца, растителни масла и фуражи за животни,
  • биологични матрици, като кръв

Поради сменяемите колони, постоянното изплакване на всички части, които са били в контакт с пробата, и факта, че пробата и помпата на спринцовката нямат контакт, преноса на проба е надеждно изключен.