LCTEch DEXTech Plus

Автоматизиране на анализа на PCB и диоксини

DEXTech Plus задава нови стандарти за гъвкавост, намаляване на разходите за обработка на проба и безпроблемна работа.

Системата е базирана на конфигурация с 3 колони, което определя и забележителното време за обработка на пробата от само 35 минути. Поради тази причина може да се достигне до обработката на 3500 проби годишно с една система. Консумацията на разтворители е изключително ниска.

Най-голяма гъвкавост

Чрез използването на различни видове колони и свободното параметризиране на методите имате възможност да конфигурирате DEXTech Plus системата според Вашите нужди в зависимост от пробите. 

Стандартен метод или свободно параметризиране

Вградени предварително разработени и оптимизирани методи, като напремар SMART метод с обща продължителност 35 минути. Освен това, потребителят може свободно да параметризира методи и да ги запеметява в системата. Запаметените методи могат да бъдат използвани или променяни чрез защитен с парола интерфейс. Контрола над инструмента се осъществява през сензорен дисплей (touch screen).

Лесна употреба

  "just click it"

Поставете колоните в колонната кула – просто ги „щракнете“. Кулата автоматично ще бъде заключена от патентован механизъм. След това поставете шишенцето с пробата в системата DEXTech Plus. Пробата ще бъде заредена от помпата на иглата, но по никакъв начин не влиза в контакт със самата помпа. Ето защо може да разчитате,  че не се случва пренос на пробата. При количествен трансфер, резервоарът с пробата ще бъде изплакнат след това.

По време на целия процес, сензорния дисплей показва статуса на процеса. Звуков сигнал, както и LED сигнализация показват кога процесът е завършил. Почистването, което се извършва от DEXTech Plus, е съвместимо с методите по EPA и Европейските регулации.

Особено подходящо за натоварени лаборатории:
Паралелното използване на 4 системи осигурява обработване на 14 000 проби на година

 

Безопасност

Вашата безопасност е много важна. Системата DEXTech Plus разполага с много защити и функции за безопасност:

Сензори за наблюдение

Системата е снабдена със сензор за следене на налягането, сензор за препълване с отпадъци и сензор за теч. Ако някой от сензорите подаде сигнал, системата спира работа до отстраняване на грешката. След това обработката на текущата проба продължава.

Без механично движение когато вратите са отворени

DEXTech Plus работи при нисък волтаж и всяко механично движение на частите се извършва само когато предната врата е затворена. Това означава повече безопасност за потребителя.

Свобода на разположението на уреда в лабораторията

Поради това, че фракционния колектор е затворен, не се изисква лабораторна камина, което означава че системата може да се постави навсякъде в лабораторията.

 

Отчет за качествен контрол

DEXTech Plus е снабден стандартно с USB интерфейс, за да можете да прехвърляте протоколите на компютър.

Могат да се запазят до 28 отделни пробоподготовки. Всички данни, свързани с пробата, след това се запазват за документиране, така че няма риск от загуба на данни.