LCTech DEXTech Heat

За проби, които се втвърдяват при стайна температура

DEXTech Heat осигурява постоянно нагряване от шишенцето с пробата до първата колона - напълно автоматизирано решение без каквато и да е ръчна работа.

 

Проби, съдържащи дестилат от палмови мастни киселини (PFAD's) или стеарин са в твърдо състояние при стайна температура. Вашите проби остават течни по време на целия процес на пречистване без допълнителна ръчна работа, тъй като подгрява всички необходими части от нея. Автоматизирано решение, осигуряващо сигурност че Вашите проби ще бъдат обработени надеждно, без риск от запушвания на системата.

 

Пробите остават течни при стайна температура

DEXTech Heat осигурява постоянно нагряване от шишенцето с пробата до първата колона - напълно автоматизирано решение без каквато и да е ръчна работа. Температурата в нагреваемите зоните може да бъде зададена индивидуално за всяка зона чрез контролен блок.

1 – Шише с проба                   2 - капиляри          3 – Капиляра за проба

 

Просто, безопасно, гъвкаво

Базиран на DEXTech Pure, DEXTech Heat използва доказаните технологии и функционалности на DEXTech семейството:

  • Автоматична обработка без ръчна работа по време на целия процес
  • Перфектно разделяне на групата на PCBs и групата на диоксините, всяка група в отделна фракция с изключителни резултати
  • Избор между стандартни методи (Alox Pure или Alox Plus) или индивидуално параметризиране
  • Колонна кула с патентована система за заключване, която автоматично заключва и уплътнява колоните.
  • 3-колонна конфигурация с колона с алуминиев оксид.
  • Сертифицирани колони за PCB и диоксини: готови за употреба, лесни за работа – „просто ги щракнете“
  • Преносът на проба е надеждно изключен
  • Високи нива на аналитичен добив
  • Лесна работа със системата
  • Безопасност за оператора благодарение на редица функции за безопасност.

Системата може да се използва без нагряване при работа с обикновени проби, които не се втвърдяват при стайна температура. 

 

DEXTech Heat осигурява най-добри резултати за всички проби

DEXTech Heat надеждно обработва всички проби при анализа на PCB и диоксини. Нагряването предотвратява запушвания на нейните компоненти и на колоните. В допълнение, пробите придобиват хомогенна консистенция.

Това води до по-добро разпределение на стандарта за количествено определяне, съответно по-добри аналитични добиви.

По време на обработката на пробата и с цел спестяване на време, може да се подгрее следващата проба.

Дизайнът на системата, сменяемите колони и автоматичното промиване надеждно изключват възможността за пренос на проба.