Agilent комплекти за детектори

Agilent предлага комплекти за поддръжка на Вашия детектор с променлива дължина на вълната (VWD) и детектор с диодна матрица/детектор с множество дължини на вълната (DAD/MWD). VWD комплектите включват оптика, уплътнения, комплекти винтове и пръстени, а са налични и опции за стандартни, микро, полумикро и поточни клетки за високо налягане. Комплектите за DAD/MWD осигуряват разнообразни варианти за поточни клетки с различен капацитет и включват всички необходими ферули, уплътнения и гаечни ключове, необходими за постигане на отлична производителност при използването на DAD/MWD.