Agilent DB-Select 624 UI за 467

Agilent J&W DB-Select 624 UI <467> са създадени специално за метода на фармакопеята в САЩ <467>. Еквивалентна на USP фаза G43, тази неподвижна фаза е проектирана за най-добра чувствителност и разделителна способност на критичните двойки, посочени в <467> за анализ на остатъчни разтворители в активни фармацевтични съставки.

  • Проектирани за оптимизиране на фармацевтичния анализ на остатъчни разтворители по USP метод <467>
  • Ултра инертност и нисък блийд
  • Разделителна способност за регулираните от USP критични двойки, също така разделят бензола и 1,2-дихлороетана
  • Идентична селективност като популярните VF-624 ms - можете да направите надстройка без промени в метода
  • UI тестът гарантира първокласна производителност от колона до колона
  • Всяка колона на Agilent J&W GC е тествана спрямо най-строгите изисквания за качество в индустрията за разпад на фазата, чувствителност и ефективност, за да ви осигури максимална увереност в качествените и количествени резултати
  • За условията на теста за контрол на качеството, включително информация за тестовата смес и получената хроматограма, разгледайте обобщената информация за ефективността на колоната на Agilent J&W GC, която се доставя с всяка колона за GC.