Agilent DB-HT симулирана дестилация

Agilent J&W DB-HT колони за симулирана дестилация разполагат с фаза „точка на кипене“ за симулирана високотемпературна дестилация и издръжливи капиляри от неръждаема стомана за цялостна отлична производителност. DB-HT колоните за симулирана дестилация са с нисък блийд и имат диапазон на дестилация от C6 до C110 с работни температури от -60 до 430°C. Колоните също са свързани, омрежени, могат да се промиват с разтворител и са строго тествани спрямо някои от най-строгите стандарти за качествен контрол в индустрията, осигурявайки точни резултати с пълна увереност всеки път.

  • 100% диметилполисилоксан
  • Фаза "точка на кипене" за симулация на високотемпературна дестилация
  • Устойчиви капиляри от неръждаема стомана
  • Горна граница на температурата 430°C
  • Диапазон на дестилация от C6 до C110 +
  • Нисък блийд, дори при 430°C
  • Свързани и омрежени
  • Могат да се промиват с разтворител
  • Всяка колона на Agilent J&W GC е тествана спрямо най-строгите изисквания за качество в индустрията за разпад на фазата, чувствителност и ефективност, за да ви осигури максимална увереност в качествените и количествени резултати
  • За условията на теста за контрол на качеството, включително информация за тестовата смес и получената хроматограма, разгледайте обобщената информация за ефективността на колоната на Agilent J&W GC, която се доставя с всяка колона за GC.


Подобни фази: Petrocol EX2887, MXT-2887, Rtx-2887, AC Controls High Temp Sim Dist, AT-2887, ZB-1XT SimDist