Agilent DB-HeavyWAX

Agilent J&W DB-HeavyWAX полиетилен гликол (PEG) е високотемпературна WAX колона, която може да работи при по-високи максимални температури в сравнение със стандартните WAX колони.
По-високата максимална температурна граница позволява по-кратко време на работа, осигурявайки по-ниска цена на тест. Колоната осигурява стабилност на времето на задържане и по-дълъг живот на колоната, дори когато се използва при максимални работни температури. Възможността за кондициониране на колоната в края на анализа намалява ефектите на матрицата на пробата, ограничава нежелания пренос и намалява риска от призрачни пикове. Колоната също показва много нисък блийд, което води до по-добри съотношения сигнал-шум и по-ниски граници на откриване, особено за късно елуиращи се съединения.

  • Селективност на полиетилен гликол
  • Максимални работни температури от 280°C изотермично и 290°C програмирано
  • Бърз анализ: по-кратко време на работа поради повишена температурна граница
  • Устойчивост на времето на задържане и по-дълъг живот на колоната, дори когато се използва при максимални работни температури
  • Възможност колоната да се кондиционира в края на анализа, за да се намали ефектът от матрицата на пробите и да се ограничи нежелания пренос и риска от призрачни пикове
  • Разширен списък от аналити до съединения с по-високо молекулно тегло. По-широк обхват от приложения за мултиизмерна газова хроматография, тъй като температурата на пещта може да бъде повишена в сравнение със стандартна WAX колона