DB-FFAP

Agilent J&W DB-FFAP е полиетилен гликол (PEG) колона, модифицирана с нитро-терефталова киселина с висока полярност за анализ на летливи мастни киселини и феноли. Тя е близък еквивалент на USP фаза G35 и замества OV-351.

  • Полиетиленгликол, модифициран с нитро-терефталова киселина
  • Висока полярност
  • Предназначен за анализ на летливи мастни киселини и феноли
  • Свързани и кръстосано свързани; може да се промива с разтворител
  • Близък еквивалент на USP фаза G35
  • Заменя OV-351
  • Всяка колона на Agilent J&W GC е тествана спрямо най-строгите изисквания за качество в индустрията за разпад на фазата, чувствителност и ефективност, за да ви осигури максимална увереност в качествените и количествени резултати
  • За условията на теста за контрол на качеството, включително информация за тестовата смес и получената хроматограма, разгледайте обобщената информация за ефективността на колоната на Agilent J&W GC, която се доставя с всяка колона за GC.

Забележка: Не препоръчваме използването на вода или метанол за изплакване на колоните DB-FFAP GC

Подобни фази: SPB-5, Rtx-5, BP-5, OV-5, 007-2 (MPS-5), SE-52, SE-54, XTI-5, PTE-5, ZB-5, AT- 5, MDN-5, ZB-5