Agilent DB-CLP1 и DB-CLP2

Agilent J&W DB-CLP1 и DB-CLP2 са най-гъвкавата и универсална двойка колони за девет методи за пестициди по EPA с двоен ECD. Заедно тези бързи и надеждни колони осигуряват отлична разделителна мощност с изключително нисък блийд, като същевременно елиминират нуждата от времеемко превключване между колоните. Колоните DB-CLP1 и DB-CLP2 GC се подлагат на най-строгите процедури за тестване в отрасъла и затова с всяка колона се предоставя обобщен отчет за производителността.

  • Универсална колонна двойка, предназначена за анализи на пестициди
  • EPA методи: CLP (Contract Lab Program) пестициди, 504.1, 505, 508.1, 551, 552.3, 8081B, 8082A, 8154A
  • Идеални за GC анализи с две колони и с двоен ECD 
  • DB-CLP1 и 2 колони се използват редовно в комбинация. Свържете ги лесно с Agilent Ultra Inert, универсален Y–splitter (5190-6980) или с UltiMetal Plus деактивиран CFT un-purged splitter (G3184-60065)
  • Стабилизираните фази със средна полярност осигуряват бързи и надеждни анализи с нисък блийд
  • Специалното тестване включва пестициди за доказване на производителността и възпроизводимостта от колона до колона, DB-CLP1 първична и DB-CLP2 потвърдителна
  • Всяка колона на Agilent J&W GC е тествана спрямо най-строгите изисквания за качество в индустрията за разпад на фазата, чувствителност и ефективност, за да ви осигури максимална увереност в качествените и количествени резултати
  • За условията на теста за контрол на качеството, включително информация за тестовата смес и получената хроматограма, разгледайте обобщената информация за ефективността на колоната на Agilent J&W GC, която се доставя с всяка колона за GC.