Agilent DB-624UI Ultra Inert

Agilent J&W DB-624 UI е оптималната колона за бърз анализ на летливи съединения, както и за екологични и химически проби с неизвестни компоненти. Уникалният процес на деактивиране на Ultra Inert подобрява формата на пиковете, подобрява нивата на сигнал към шум и повишава чувствителността за качествен и количествен анализ.

  • Методи за екологични летливи органични съединения (ЛОС)
  • Отлична за US EPA Методи: 501.3, 502.2, 503.1, 524.2, 601, 602, 8010, 8015, 8020, 8240 и 8260
  • Промишлени химически анализи - разтворители, нефтохимически продукти, специални химикали
  • Храни и напитки - алкохоли, фузелни масла
  • Фармацевтични остатъчни разтворители за USP<467>
  • Ултра инертната обработка разширява обхвата на приложение с отлична форма на пиковете за нискомолекулни киселинни съединения
  • Тестването на ултра инертност гарантира производителност от колона до колона
  • Селективност, идентична на стандарта в индустрията DB-624 - можете да направите ъпгрейд без необходимост от промяна в метода
  • Оптимизирана от изобретателите на DB-624

Спецификации за DB-624UI Ultra Inert - вижте повече

 

Residual Solvent Analysis with a Specifically Designed and Tested Agilent J&W DB-Select 624UI for USP <467> Column

Specifically designed and tested Agilent J&W DB-Select 624UI for USP <467> resolves critical pairs.

Application Notes, English, 23 Sep 2012, 2.38 MB, PDF

Agilent J&W DB-624UI GC columns

Agilent’s J&W Ultra Inert GC column portfolio has expanded to include our mid-polarity 624 stationary phase.

Brochures, English, 18 Apr 2013, 1.96 MB, PDF

 

Volatile Organic Compound Analysis Using Purge and Trap

note cites and is supported by a VOC kit that contains the necessary parts to implement this VOC solution set.

Application Notes, English, 24 Jun 2015, 3.95 MB, PDF