Agilent DB-502.2

Agilent колоните J&W DB-502.2 осигуряват отлични форми на пиковете за EPA метод 502.2 и са налични в 105-метрова дължина за анализ на летливи вещества. DB-502.2 е свързана, омрежена, може да бъде промивана с разтворител, и е тестван спрямо някои от най-строгите стандарти за контрол на качеството в индустрията, за да се гарантира максимална увереност в точността и целостта на аналитичните резултати. Прецизно проектираните колони DB-502.2 също имат работен температурен диапазон от 0 до 260/280°С.

  • Предлага се в 105 m за анализ на летливи вещества
  • Отлична форма на пиковете
  • Свързана и омрежена
  • Може да бъде промивана с разтворител
  • Всяка колона на Agilent J&W GC е тествана спрямо най-строгите изисквания за качество в индустрията за разпад на фазата, чувствителност и ефективност, за да ви осигури максимална увереност в качествените и количествени резултати
  • За условията на теста за контрол на качеството, включително информация за тестовата смес и получената хроматограма, разгледайте обобщената информация за ефективността на колоната на Agilent J&W GC, която се доставя с всяка колона за GC.