Agilent DB-225ms

Колоните Agilent J&W DB-225ms осигуряват производителност с отлични ниски нива на разпад на фазата в различни приложения и са преминали тестове за качествен контрол, отговарящи на високите стандарти от гледна точка на точността и възпроизводимостта на резултатите. Тези колони са свързани, омрежени и с нисък блийд, и са прецизно проектирани, за да бъдат идеално подходящи за ефективно разделяне на метилови естери на цис- и транс-мастни киселини. Колоните DB-225ms със средна и висока полярност работят от 40 до 240°C и също така могат да бъдат промивани с разтворител.

  • На практика еквивалентна на (50% -цианопропилфенил) -метилполисилоксан
  • Средно полярни / полярни
  • Отлични за разделяне на метилови естери на цис- и транс-мастни киселини (FAMEs)
  • Нисък блийд
  • Свързани и омрежени
  • Могат да се промиват с разтворител
  • Близък еквивалент на USP фаза G7
  • Всяка колона на Agilent J&W GC е тествана спрямо най-строгите изисквания за качество в индустрията за разпад на фазата, чувствителност и ефективност, за да ви осигури максимална увереност в качествените и количествени резултати
  • За условията на теста за контрол на качеството, включително информация за тестовата смес и получената хроматограма, разгледайте обобщената информация за ефективността на колоната на Agilent J&W GC, която се доставя с всяка колона за GC.

 

Подобни фази: SP-2330, Rtx-225, BP-225, OV-225, 007-225, AT-225