Agilent DB-200

Agilent J&W DB-200 е (35% трифлуоропропил) -метилполисилоксанова колона. Тази колона със средна полярност е идеална за трудни за разделяне позиционни изомери. Тя има уникални взаимодействия със съединения, съдържащи нитро, халогенни и карбонилни групи.

  • (35% трифлуоропропил) -метилполисилоксан
  • 300/320°C
  • Средна полярност - по-полярна от DB-1701 или DB-17
  • Идеална за трудни за разделяне позиционни изомери
  • Уникални взаимодействия със съединения, съдържащи нитро, халогенни и карбонилни групи
  • Нисък ECD блийд
  • Уникална селективност
  • Близък до еквивалент на USP фаза G6
  • Всяка колона на Agilent J&W GC е тествана спрямо най-строгите изисквания за качество в индустрията за разпад на фазата, чувствителност и ефективност, за да ви осигури максимална увереност в качествените и количествени резултати
  • За условията на теста за контрол на качеството, включително информация за тестовата смес и получената хроматограма, разгледайте обобщената информация за ефективността на колоната на Agilent J&W GC, която се доставя с всяка колона за GC.

Подобни фази: Rtx-200