Agilent DB-1ms Ultra Inert

Agilent J&W DB-1ms Ultra Inert осигурява инертна производителност на колоните, за да се гарантира чувствителност, производителност и цялостност. С отлични форми на пиковете, изключително нисък разпад на фазата и високо съотношение сигнал/шум, DB-1ms Ultra Inert се справя ефективно дори с най-трудните активни аналити. DB-1ms също така се тества индивидуално с тестова смес Ultra Inert 1ms, за да Ви осигури спокойствие. Инертния GC път на потока допълнително подобрява производителността.

  • Индивидуално тествани с Ultra Inert 1ms тестова смес
  • Производителност на колоната при цялостна инерност и изключително нисък разпад на фазата (bleed) на колоната
  • Висококачествени пикови форми за трудни активни аналити
  • Отлични съотношения сигнал/шум
  • Минимална адсорбция или разграждане на съединението
  • Поддържа конфигурация от колона с вътрешен диаметър 0.18 mm за по-голямо натоварване с проби
  • Колоните за газова хроматография на Agilent J&W са тествани спрямо най-строгите изисквания за качество в индустрията за разпад на фазата, чувствителност и ефективност, за да ви дадат максимална увереност в качествените и количествени резултати
  • За условията на теста за контрол на качеството, включително информация за тестовата смес и получената хроматограма, разгледайте обобщената информация за ефективността на колоната на Agilent J&W GC, доставена с всяка колона за GC.