Agilent DB-1ms

Agilent J&W DB-1ms е неполярна колона с нисък блийд, отлична инертност за киселини и основи и повишена горна граница на температурата. Използването на неподвижни фази с нисък блийд в DB-1ms намалява приноса на колоната към фоновия шум, което води до по-високо съотношение сигнал/шум и по-добра чувствителност. DB-1ms е свързана и кръстосано свързана. В допълнение, по-ниския блийд води до по-чист масспектър и точна библиотечна идентификация. Инертността на DB-1ms осигурява максимален отговор за активни аналити, които обикновено се срещат в скрининга за наркотици и в анализите на околната среда.

  • 100% диметилполисилоксан
  • Идентична селективност спрямо DB-1
  • Неполярна
  • Много нисък блийд, идеална за GC/MS
  • Подобрена производителност при киселини в сравнение със стандартните 100% диметилполисилоксанови колони
  • Подобрено съотношение сигнал/шум за по-добра чувствителност и масова спектрална цялост
  • Свързани, кръстосано свързани и могат да се промиват с разтворител
  • Всяка колона на Agilent J&W GC е тествана спрямо най-строгите изисквания за качество в индустрията за разпад на фазата, чувствителност и ефективност, за да ви осигури максимална увереност в качествените и количествени резултати
  • За условията на теста за контрол на качеството, включително информация за тестовата смес и получената хроматограма, разгледайте обобщената информация за ефективността на колоната на Agilent J&W GC, доставена с всяка колона за GC.

 

Подобни фази: SPB-1, Rtx-1, BP-1, OV-1, OV-101, 007-1 (MS), SP-2100, SE-30, ZB-1, AT-1, MDN-1, ZB-1, ZB-1ms