Agilent DB-17ms

Agilent J&W DB-17ms осигурява отлични нива на инертност за ефективен анализ на активни съединения. Колоната е свързана, кръстосано свързана и може да бъде промивана с разтворител, и отлична за анализ на пестициди и други анализи на полулетливи съединения. В допълнение, с много нисък блийд и средна полярност, DB-17ms е идеална за множество GC/MS приложения, като осигурява надеждна и точна производителност всеки път.

  • На практика еквивалентна на (50% -фенил) -метилполисилоксан
  • Много нисък блийд и средна полярност, идеална за GC/MS
  • Отлична инертност за активни вещества
  • Повишена масспектрална цялост
  • Свързана, кръстосано свързана и може да бъде промивана с разтворител
  • Най-добрата колона за CLP пестициди
  • Всяка колона на Agilent J&W GC е тествана спрямо най-строгите изисквания за качество в индустрията за разпад на фазата, чувствителност и ефективност, за да ви осигури максимална увереност в качествените и количествени резултати
  • За условията на теста за контрол на качеството, включително информация за тестовата смес и получената хроматограма, разгледайте обобщената информация за ефективността на колоната на Agilent J&W GC, доставена с всяка колона за GC.

Подобни фази: Rxi-17Sil MS, Rtx-50, 007-17, SP-2250, SPB-50, BPX-50, SPB-17, AT-50