Agilent CP-Wax за летливи амини и диамини

Agilent J&W CP-Wax за летливи амини и диамини е оптимизирана за анализ на летливи амини и диамини, особено на C3-C8 амини и диамини. Колоната предоставя симетрични пикове поради деактивиране с основен реагент и показва добра инертност към основи.

  • Гарантиран анализ на летливи амини и диамини
  • Симетрични пикове, дължащи се на деактивация с основен реагент
  • Добра инертност към основи