Agilent CP-Wax 58 FFAP CB

Колоната Agilent J&W CP-Wax 58 FFAP CB е със свързана фаза полиетиленгликол, модифицирана с нитро-терефталова киселина. Предназначена е за анализ на киселинни съединения, като феноли, както и на недериватизирани и на дериватизирани свободни мастни киселини.

  • Фаза полиетиленгликол, модифицирана с нитро-терефталова киселина
  • Висока полярност
  • Идеална за анализ на киселинни съединения, като феноли, недериватизирани и дериватизирани свободни мастни киселини
  • Wax колона с най-висока полярност за анализ на полярни съединения
  • Химически свързана
  • Може да се промива с разтворител
  • Високата инертност осигурява отлична форма на пиковете 
  • Всяка колона на Agilent J&W GC е тествана спрямо най-строгите изисквания за качество в индустрията за разпад на фазата, чувствителност и ефективност, за да ви осигури максимална увереност в качествените и количествени резултати
  • За условията на теста за контрол на качеството, включително информация за тестовата смес и получената хроматограма, разгледайте обобщената информация за ефективността на колоната на Agilent J&W GC, която се доставя с всяка колона за GC.


Подобни фази: SUPELCOWAX 10, SUPEROX II, CB-WAX, Stabilwax, BP-20, 007-CW, Carbowax, Rtx-WAX, ZB-WAX