Agilent CP-TCEP за алкохоли в бензин

Agilent J&W CP-TCEP за алкохоли в бензин избягва объркване на алифатни и ароматни фракции, тъй като колоната е в състояние да елуира алифатни съединения, по-малки от n-додекан преди бензена. В допълнение, отличната мощност на разделяне на колоната осигурява необходимата резолюция за сложни смеси като бензин.

  • Проектирана за анализ на алкохоли в бензин
  • Отлична форма на пиковете за прецизно разделяне на алкохоли
  • Температурна стабилност до 135°C за висока производителност
  • Уникалната селективност разделя бензена след n-додекана
  • Всяка колона на Agilent J&W GC е тествана спрямо най-строгите изисквания за качество в индустрията за разпад на фазата, чувствителност и ефективност, за да ви осигури максимална увереност в качествените и количествени резултати
  • За условията на теста за контрол на качеството, включително информация за тестовата смес и получената хроматограма, разгледайте обобщената информация за ефективността на колоната на Agilent J&W GC, която се доставя с всяка колона за GC.

 

Подобни фази: Rt-TCEP

Спецификации за CP-TCEP за алкохоли в бензин - вижте повече

 

Alcohols, C1 – C4, aromatic hydrocarbons, C5 – C7

Gas chromatography using an Agilent J&W CP-TCEP for Alcohols in Gasoline column separates 11 C1 to C4 alcohols and C5 to C7 aromatics in gasoline in 27 minutes.

Application Notes, English, 04 Nov 2013, 554.98 KB, PDF

 

Aromatics and alcohols

Gas chromatography with an Agilent J&W CP-TCEP for Alcohols in Gasoline column separates 12 components in gasoline in just over 10 minutes

Application Notes, English, 04 Nov 2013, 664.83 KB, PDF

 

2-Butanol, n-C13 and 4.4 dimethyl-2-pentanone

Gas chromatography with an Agilent J&W CP-TCEP for Alcohols in Gasoline column separates 2-butanol, n-C13 and 4.4 dimethyl-2-pentanone in ten minutes.

Application Notes, English, 04 Nov 2013, 348.25 KB, PDF

 

Alcohols, alkanes

Gas chromatography using an Agilent J&W CP-TCEP for Alcohols in Gasoline column separates seven C11 to C13 alkanes and C1 to C4 alcohols in 15 minutes.

Application Notes, English, 04 Nov 2013, 447.23 KB, PDF

 

Alkanes C8 – C12 + aromatics C6 – C10

Gas chromatography using an Agilent J&W CP-TCEP for Alcohols in Gasoline column separates 13 C8 to C12 alkanes and C6 to C10 aromatics in 20 minutes.

Application Notes, English, 04 Nov 2013, 436.63 KB, PDF

 

Alcohols and aromatics

Gas chromatography using an Agilent J&W CP-TCEP for Alcohols in Gasoline column separates 15 aromatics and alcohol from gasoline in 28 minutes.

Application Notes, English, 04 Nov 2013, 724.07 KB, PDF

 

Solvents

Gas chromatography using an Agilent J&W CP-TCEP for Alcohols in Gasoline column separates six solvents in diisopropylether in 15 minutes.

Application Notes, English, 04 Nov 2013, 469.47 KB, PDF

 

Aromatics C6 – C10+ alkanes C5 – C10

GC using an Agilent J&W CP-TCEP for Alcohols in Gasoline column identifies seven C6 to C10 aromatic and C5 to C10 alkane impurities in cumene in nine minutes.

Application Notes, English, 04 Nov 2013, 300.98 KB, PDF