Agilent CP-Сквалан

Agilent J&W CP-Сквалан дава най-доброто разделяне на C4-C10 въглеводороди, с абсолютна идентификация на базата на индекс на задържане. Това е най-неполярната предлагана течна фаза.

  • Най-добро разделяне на C4-C10 въглеводороди
  • Абсолютна идентификация на база индекса на задържане
  • Най-неполярната течна фаза