Agilent CP-SilicaPLOT

Agilent J&W CP-Silica PLOT носи предимствата на капилярните PLOT колони (по-висока ефективност и по-бързо време за анализ) за много приложения, които преди това можеха да се извършват само чрез колони с пълнеж. Тя е много подходяща за COS в етилен, фреони/CFCs, въглеводороди, пропилен и серни газове. Колоната предлага висока селективност на С1-С4 изомерите в присъствието на вода, като водата няма влияние върху времето на задържане. CP-SilicaPLOT елуира CO2 и серни газове на ppm нива и отделя циклопропан от пропилен, без разграждане на пентадиени или CFC.

  • Без влияние на водата върху времето на задържане
  • Елуиране на CO2 и серни газове в ppm нива
  • Отделя циклопропан от пропилен
  • Идеална за широк спектър от приложения като COS в етилен, фреони, въглеводороди, пропилен и серни съединения
  • Висока селективност за изомери на С1-С4 в присъствието на вода
  • Няма отрицателно влияние върху задържането или формата на пиковете, когато в пробата присъства вода
  • Благодарение на деактивирането на повърхността, няма разграждане на пентадиени или фреони
  • Всяка колона на Agilent J&W GC е тествана спрямо най-строгите изисквания за качество в индустрията за разпад на фазата, чувствителност и ефективност, за да ви осигури максимална увереност в качествените и количествени резултати
  • За условията на теста за контрол на качеството, включително информация за тестовата смес и получената хроматограма, разгледайте обобщената информация за ефективността на колоната на Agilent J&W GC, която се доставя с всяка колона за GC.

 

Подобни фази: GS-GasPro

Спецификации за CP-SilicaPLOT - вижте повече

 

Chlorinated hydrocarbons

Fast analysis of chlorinated hydrocarbons in 60 s is achieved using a short, 0.53 mm id Agilent J&W CP-Silica PLOT column and micro-volume direct injection.

Application Notes, English, 10 Jun 2014, 777.81 KB, PDF

 

Oxygenates

Gas chromatography with an Agilent J&W CP-SilicaPLOT column separates ethylene oxide from acetaldehyde in ten minutes.

Application Notes, English, 06 Jun 2014, 546.17 KB, PDF

 

Sulfur compounds

Gas chromatography with an Agilent J&W CP-SilicaPLOT column analyzes ethanethiol in a sample of liquid petroleum gas in four minutes.

Application Notes, English, 06 Jun 2014, 536.04 KB, PDF

 

Halogenated hydrocarbons

Gas chromatography with an Agilent J&W CP-SilicaPLOT column separates nine chlorinated volatiles and hydrocarbons in 14 minutes.

Application Notes, English, 04 Jun 2014, 806.09 KB, PDF

 

Sulfur gases

Gas chromatography with an Agilent J&W CP-SilicaPLOT column identifies trace sulfides in propylene in less than three minutes.

Application Notes, English, 04 Jun 2014, 570.11 KB, PDF

 

Hydrocarbons C1 – C3, gases

Gas chromatography with an Agilent J&W CP-SilicaPLOT column separates C1 to C3 hydrocarbons and carbon monoxide/dioxide in six minutes.

Application Notes, English, 04 Jun 2014, 625.95 KB, PDF

 

Hydrocarbons, C4 – C6

Gas chromatography with an Agilent J&W CP-SilicaPLOT column separates six C4 to C6 hydrocarbons in 14 minutes.

Application Notes, English, 04 Jun 2014, 735.87 KB, PDF

 

Hydrocarbons C1 – C4

Gas chromatography with an Agilent J&W CP-SilicaPLOT column separates impurities in butane in 12 minutes.

Application Notes, English, 04 Jun 2014, 805.25 KB, PDF

 

Sulfur gases and hydrocarbons C1 – C3

Gas chromatography with an Agilent J&W CP-SilicaPLOT column elutes sulfur gases without interference from light hydrocarbons, in ten minutes.

Application Notes, English, 04 Jun 2014, 790.58 KB, PDF

 

Hydrocarbons C1 – C4

Gas chromatography with an Agilent J&W CP-SilicaPLOT column separates 15 C1 to C4 hydrocarbons in 24 minutes.

Application Notes, English, 04 Jun 2014, 968.06 KB, PDF