Agilent CP-Sil 88

Agilent J&W CP-Sil 88 съдържа заместена и стабилизирана цианопропилова фаза. Тя е с най-висока полярност и не е химически свързана. Изключително високата полярност на тази колона предлага максимална разделителна способност при разделяне, където точката на кипене и полярността на аналитите са почти равни, например при разделяне на позиционните и геометричните изомери.

  • Висока селективност към позиционни и геометрични изомери за лесно използване
  • Силно заместена цианопропилова фаза
  • Най-висока полярност, нехимично свързана и стабилизирана
  • Всяка колона на Agilent J&W GC е тествана спрямо най-строгите изисквания за качество в индустрията за разпад на фазата, чувствителност и ефективност, за да ви осигури максимална увереност в качествените и количествени резултати
  • За условията на теста за контрол на качеството, включително информация за тестовата смес и получената хроматограма, разгледайте обобщената информация за ефективността на колоната на Agilent J&W GC, която се доставя с всяка колона за GC.

Подобни фази: SP-2560, SP-2340, SP-2330, BPX-70, BPX-90