Agilent CP-Sil 5/C18 CB за PCB

Agilent J&W CP-Sil 5 / C18 CB за PCB има по-ниска полярност от 100% полидиметилсилоксан, поради заместванията с С18 . С отсъствиетото на циано групи, колоната осигурява високо съотношение сигнал / шум за ECD детектори. 100 m колона разделя критичните изомерни двойки: 28/31, 56/60, 149/118, 105/153/132 и 170/190.

  • Проектирана за анализ на PCB с висока резолюция
  • По-ниска полярност от 100% полидиметилполисилоксан поради заместването с С18
  • Осигурява високо съотношение сигнал/шум за ECD детектори
  • Оптимизирана дължина на колоната за разделяне на критичните изомерни двойки: 28/31, 56/60, 149/118, 105/153/132 и 170/190
  • Всяка колона на Agilent J&W GC е тествана спрямо най-строгите изисквания за качество в индустрията за разпад на фазата, чувствителност и ефективност, за да ви осигури максимална увереност в качествените и количествени резултати
  • За условията на теста за контрол на качеството, включително информация за тестовата смес и получената хроматограма, разгледайте обобщената информация за ефективността на колоната на Agilent J&W GC, която се доставя с всяка колона за GC.