Agilent CP-Sil 43 CB

Agilent J&W CP-Sil 43 CB е химически свързана и омрежена, средно полярна колона с фаза 25% цианопропил / 25%фенил / 50% диметилполисилоксан за специфична селективност. Тя отделя ароматни от алифатни въглеводороди и е еквивалент на колона OV-255.

  • 25% цианопропил / 25% фенил / 50% диметилполисилоксанова фаза
  • Средна полярност
  • Разделя ароматни от алифатни въглеводороди със селективност, еквивалентна на OV-255
  • Свързана и омрежена
  • Може да бъде промивана с разтворител
  • Всяка колона на Agilent J&W GC е тествана спрямо най-строгите изисквания за качество в индустрията за разпад на фазата, чувствителност и ефективност, за да ви осигури максимална увереност в качествените и количествени резултати
  • За условията на теста за контрол на качеството, включително информация за тестовата смес и получената хроматограма, разгледайте обобщената информация за ефективността на колоната на Agilent J&W GC, която се доставя с всяка колона за GC.

 

Подобни фази: SP-2330, Rtx-225, BP-225, OV-225, 007-225, AT-225