Agilent CP-Sil 19 CB

Средно полярната неподвижна фаза от 14% цианопропил-фенил / 86% диметилполисилоксан на колоната СР-Sil 19 CB показва различна селективност, отколкото фазите на базата на фенил/диметилсилоксан поради функционалните циано групи. Дългата й история дава много практически приложения в лаборатории за анализ на околната среда, хранителни продукти и напитки и фармацевтични продукти.

  • Потвърдителна колона за надеждни резултати
  • Свързана и кръстосано свързана фаза, за дълъг живот на колоната
  • Широка гама от различни размери за широка приложимост