Agilent CP-Select 624 хексан

Agilent J&W CP-Select 624 хексан е високо възпроизводима колона, специално проектирана за разделяне на хексановите изомери и дихлорометан. Специфичното тестване за КК осигурява уверение за специфично разделяне и възпроизводимост от колона до колона. За анализ на остатъчни разтворители съгласно USP <467> Остатъчни разтворители препоръчваме DB-Select 624 UI за <467>.

  • Оптимизирана неподвижна фаза USP G43
  • Разделителна способност за ацетонитрил и дихлорометан ≥ 1.0, както е описано в USP <467> Остатъчни разтворители
  • Отлична възпроизводимост от колона до колона
  • Всяка колона на Agilent J&W GC е тествана спрямо най-строгите изисквания за качество в индустрията за разпад на фазата, чувствителност и ефективност, за да ви осигури максимална увереност в качествените и количествени резултати
  • Тест за контрол на качеството за специфичното приложение гарантира, че колоните CP-Select 624 хексан могат да разделят дихлорометан от хексанови изомери
  • За условията на теста за контрол на качеството, включително информация за тестовата смес и получената хроматограма, разгледайте обобщената информация за ефективността на колоната на Agilent J&W GC, която се доставя с всяка колона за GC.