Agilent CP-1301

Agilent J&W CP-1301 е колона със средна полярност, идеална за анализ на хербициди, пестициди и много фармацевтични продукти. Използва се свързана, 6% цианопропил-фенилова фаза за постигане на по-нисък разпад на фазата и подобрена възпроизводимост от колона до колона.

  • 6% цианопропил-фенил/94% диметилполисилоксан
  • Идеална за анализ на хербициди, пестициди и много фармацевтични продукти
  • Висока възпроизводимост от колона до колона
  • Добра инертност за по-добро качество на данните, дори и при плътни покрития 
  • Свързана и омрежена
  • Може да се промива с разтворител; Средна полярност
  • Всяка колона на Agilent J&W GC е тествана спрямо най-строгите изисквания за качество в индустрията за разпад на фазата, чувствителност и ефективност, за да ви осигури максимална увереност в качествените и количествени резултати
  • За условията на теста за контрол на качеството, включително информация за тестовата смес и получената хроматограма, разгледайте обобщената информация за ефективността на колоната на Agilent J&W GC, която се доставя с всяка колона за GC.

Подобни фази: Rtx-1301, PE-1301