Agilent ChiraDex

ChiraDex колоните позволяват директно рацемично разделяне без дериватизация. Приложенията включват барбитурати, бензотиадиазини, калциеви антагонисти и РТН-аминокиселини.

Забележка: Картридж колоните изискват картридж хардуер за многократна употреба, p/n 5021-1845

  • Картридж колони
  • Новият производствен процес свързва ß-циклодекстрин със сферичен 5-µm силика гел