Agilent Carbowax 20M и HP-20M

Agilent J&W Carbowax 20M и HP-20M са колони от полиетилен гликол (PEG), еквивалентни на USP фаза G16. Техният температурен диапазон от 60 до 220ºC е идеален за алкохоли, киселина, етер, гликол и разтворители. Carbowax 20M и HP-20M не са свързани или омрежени и затова промиването с разтворител не се препоръчва. DB-WAX е свързаната алтернатива на HP-20M.

  • Полиетилен гликол, MW 20 000
  • Еквивалентни на USP фаза G16
  • Всяка колона на Agilent J&W GC е тествана спрямо най-строгите изисквания за качество в индустрията за разпад на фазата, чувствителност и ефективност, за да ви осигури максимална увереност в качествените и количествени резултати
  • За условията на теста за контрол на качеството, включително информация за тестовата смес и получената хроматограма, разгледайте обобщената информация за ефективността на колоната на Agilent J&W GC, която се доставя с всяка колона за GC.


Подобни фази: Rt-CW20M F&F
Забележка: Тъй като Carbowax 20M и HP-20M не са свързани или омрежени, не препоръчваме промиване с разтворител. DB-WAX е препоръчителният свързан заместител за HP-20M.