Agilent CarboPLOT P7

Agilent J&W CarboPLOT P7 е въглеродна PLOT колона, която осигурява опростено решение за ASTM D2505, за по-висока производителност при измерване на ppm CO и CO2 в етиленови и пропиленови потоци. Анализът се извършва на една колона CarboPLOT P7 за по-голямо натоварване с проби и намалена поддръжка на системата, в сравнение с конфигурациите с няколко колони с пълнеж.

  • Едноколонно решение за ASTM D2505 за по-висока производителност
  • Стабилна и здрава за висока повторяемост на резултатите
  • Предлага се както в свързана, така и в PLOT версия за подобрена гъвкавост и повишена производителност
  • Всяка колона на Agilent J&W GC е тествана спрямо най-строгите изисквания за качество в индустрията за разпад на фазата, чувствителност и ефективност, за да ви осигури максимална увереност в качествените и количествени резултати
  • За условията на теста за контрол на качеството, включително информация за тестовата смес и получената хроматограма, разгледайте обобщената информация за ефективността на колоната на Agilent J&W GC, която се доставя с всяка колона за GC.