Agilent Bond Elut SI

Bond Elut SI е много полярен сорбент и е особено ефективен при разделяне на съединения с много подобна структура. Прилагането на аналитите в неполярен разтворител, след което увеличаването на полярността на разтворителя чрез увеличаване на концентрацията на полярния модификатор, като THF или етилацетат, осигурява ефективно разделяне.

  • Полярната фаза запазва полярните молекули от неполярните матрици
  • Силика с висока чистота
  • Разделя съединения с много подобни структури