Agilent Bond Elut SCX

Bond Elut SCX е сорбент със силен катионен обмен с много ниско pKa. Въпреки че pKa е подобен на Bond Elut PRS, присъствието на бензеновия пръстен във функционалната група увеличава потенциала за неполярни взаимодействия. Тази неполярна характеристика става важна при йонния обмен от водни системи.

  • Полезен за съединения с катионни и неполярни характеристики
  • Превъзходно почистване от един сорбент
  • Много ниско pKa създава силно аналитично взаимодействие