Agilent Bond Elut Plexa PCX

Bond Elut Plexa PCX използва полимерна катионообменна смола, която комбинира изключителните свойства на Bond Elut Plexa със силни катионообменни функции. Този SPE сорбент в смесен режим премахва неутралните и киселинни смущения от матрицата, концентрира основни аналити и подобрява чувствителността при определяне на основи. Plexa PCX може да се използва и за селективно фракциониране на основни, кисели и неутрални аналити.

  • По-бързите скорости на потока подобряват производителността
  • Чистотата на екстракцията и намалената йонна супресия подобряват прецизността
  • Опростен метод, за лесна употреба