Bond Elut NH2

Bond Elut NH2 има по-слаб анионен обмен от сорбенти като SAX и следователно е по-добър избор за задържане на много силни аниони. Подобно на сорбентите Bond Elut Diol и SI, Bond Elut NH2 е отличен за разделяне на структурни изомери.

  • Права фаза или сорбент за анионен обмен
  • По-слаба анионна обмяна от SAX
  • Приложим за разделяне на структурни изомери