Agilent Bond Elut Cyano (CN)

Bond Elut Cyano (CN) се предлага под формата на деактивиран (CN-E) или недеактивиран (CN-U) сорбент със средна полярност. Bond Elut Cyano (CN-E) може да се използва ефективно с изключително неполярни аналити, които биха се задържали необратимо от сорбентите С8 и С18. Този сорбент се прилага най-добре върху водни проби.

Bond Elut Cyano (CN-U) може да се използва за извличане на много полярни съединения, които биха се задържали от SI или Diol (2OH) фази. Подходящ е за работа с полярни аналити в неполярни матрици, включително масла или хексан.

  • Bond Elut (CN-E) идеален за извличане на неполярни водни аналити
  • Bond Elut (CN-U) задържа полярни съединения в неполярни разтворители
  • Подходящ за много приложения