Agilent Bond Elut въглерод и въглерод/NH2

Картриджите Bond Elut въглерод, Bond Elut въглерод/NH2 и Bond Elut въглерод / PSA са оптимизирани за усвояването на пигменти в храна, плодове и зеленчуци и малки органични остатъци от отпадни води. Свръхчистите графитизирани въглеродни частици позволяват мощни механизми за задържане на широк спектър от аналити. 

Въглерод / NH2 и въглерод / PSA съдържат съответно NH2 и PSA за подобрено отстраняване на полярните съединения.

  • Отлично задържане на малки органични вещества, включително тези, които са твърде полярни, за да се задържат на C18 или полимерна SPE
  • Отстраняването на хлорофил и други пигменти води до по-малко хроматографски или масови смущения
  • По-широко задържане и по-лесно елуиране на аналитите в обхвата на полярността, за подобрен многокомпонентен анализ
  • Въглерод / NH2 и Въглерод / PSA за подобрено отстраняване на полярните съединения