Agilent Bond Elut C2

Ниската въглеродна плътност на Bond Elut C2 създава доста неполярен сорбент. С2 често се използва при разработването на методи, ако аналитите се задържат твърде силно на фаза С8 или С18. Полярността на С2 е малко по-ниска от цианофаза за полярни взаимодействия.

  • Сорбент с ниска въглеродна плътност
  • Може да се използва заедно с фази CN и C8
  • Популярен за извличане на лекарства от плазма