Agilent Bond Elut C18 EWP

Bond Elut EWP се основава на стандартен размер на частиците на силика гела, но с 500 Å пори, за да позволи по-ефективно извличане на големи молекули (>15 000 MW), които обикновено са изключени от стандартните порьозни силика фази. Типичните матрици включват проби с високо водно съдържание и биологични течности.

  • Не изключва големи молекули
  • Добър за обезсоляване на протеини
  • Успешно разделяне на протеини, пептиди или нуклеотиди