Agilent Bond Elut AccuCAT

Картриджите Bond Elut AccuCAT са картриджи за SPE със смесен режим, състоящи се от сорбент със силен катионен обмен (SCX) и сорбент със силен анионен обмен (SAX). AccuCAT е ефективен за извличане на кисели, основни и неутрални аналити от биологични проби, особено за извличане на катехоламин от биологични течности.

  • SCX и SAX функционалностите предлагат широк потенциал за извличане на аналити
  • Ултрачист сорбент, който осигурява възпроизводими екстракции
  • Съвместим с много биологични течности за лесен трансфер на методи