Agilent пробовзимащи капиляри за автоматичен инжектор на PerkinElmer

Консумативите на Agilent за автоматични инжектори за AA на PerkinElmer подобряват продуктивността чрез автоматична обработка и въвеждане на пробите.