Agilent MassHunter

Изцяло новият софтуер Agilent MassHunter Workstation осигурява интуитивен, но мощен контрол на инструментите, събиране на данни, анализ на качествени и количествени данни и докладване за TOF, Q-TOF, ICP-MS и тройно квадруполните системи на Agilent. Проектиран още веднъж от самото начало, за да се улеснят анализите на MS от настройката до окончателния доклад, софтуерът MassHunter Workstation може да бъде допълнен със софтуерни пакети на MassHunter, които предлагат още по-голяма мощност и опростена работа за специализирани аналитични задачи.

  • Софтуерът MassHunter сега се използва при инструментите на Agilent за LC/MS, GC/MS и ICP-MS, което ви позволява да намалите времето за обучение на персонала.
  • Бърза, лесна настройка и работа с автоматична настройка за тройно квадруполни и Q-TOF инструменти. Импортиране на работни списъци от електронни таблици, спестяване на време при разработването на методите за криминалистика и висококачествен скрининг.
  • Мощен и същевременно прост анализ на данни с отделни специализирани модули за контрол на инструментите и събиране на данни, качествено определяне на неизвестни и количествено определяне на целеви съединения
  • Бързо, гъвкаво отчитане на данни с предварително конфигурирани отчети, които опростяват основните анализи или напълно персонализирани доклади, предоставени от Microsoft © Excel и XML.
  • Нова техника за MS/MS на всички йони за целеви и нецелеви скрининг на TOF и Q-TOF LC/MS