Agilent HP-5ms полулетливи

Agilent J&W HP-5ms Semivolatile колони са специално тествани за инертност за активни съединения, включително киселини и основи. С ефективен работен температурен диапазон от -60 до 325/350oC, тези неполярни колони предлагат водещи в индустрията нива на чувствителност и цялост на анализа. Всички колони са тествани според взискателните стандарти за качествен контрол на Agilent и са свързани, омрежени и могат да се промиват с разтворител.

  • 5% -фенил) -метилполисилоксан, идентична селективност на HP-5
  • Неполярни
  • Много ниски блийд характеристики, идеални за GC/MS
  • Специално тествани за инертност за активни съединения, включително киселини и основи
  • Подобрено съотношение сигнал/шум за по-добра чувствителност и цялост на масспектъра.
  • Свързани и омрежени
  • Могат да се промиват с разтворител
  • Еквивалентни на USP фаза G27
  • Всяка колона на Agilent J&W GC е тествана спрямо най-строгите изисквания за качество в индустрията за разпад на фазата, чувствителност и ефективност, за да ви осигури максимална увереност в качествените и количествени резултати
  • За условията на теста за контрол на качеството, включително информация за тестовата смес и получената хроматограма, разгледайте обобщената информация за ефективността на колоната на Agilent J&W GC, която се доставя с всяка колона за GC.

 

Подобни фази: Rtx-5ms, Rxi-5ms, Rxi-5Sil MS, PTE-5, BPX-5, AT-5ms, ZB-5ms, SLB-5ms, Equity-6