Agilent 8890 GC

Интелигентна GC система, която позволява отдалечена свързаност и автономно наблюдение, за да се максимизира продуктивността.

Новият газов хроматограф 8890 продължава традициите на Agilent като доставчик на доказани газхроматографски системи, които осигуряват най-висока надежност и продуктивност. Новият GC 8890 представлява най-гъвкавата и конфигурируема хроматографска система, която е създадена да отговори на Вашите специфични аналитични нужди. Когато постигането на резултати е от най-голяма важност и работата на инструмента не бива да спира, GC 8890 надскача очакванията за непрекъсната работа и точност всеки път.

GC 8890 има вградена възможност за отдалечен достъп, позволявайки Ви да наблюдавате системата от вкъщи, офиса или от друго място. Проверките на системата могат да са предварително зададени или настроени от потребителя, като следят за състоянието на системата и Ви уведомяват за потенциални проблеми. Системата предоставя и помощ за бързо отстраняване на проблемите, за да може да се осигури непрекъсната работа. Вградената поддръжка води потребителите стъпка по стъпка през инструкциите за най-честите процедури по поддръжка. Шесто поколение електронен контрол на налягането (EPC) позволява автономни диагностични тестове, като например проверки за течове. Архитектурата на апарата предпазва от замърсяване на газа с частици, вода или масло, повишавайки надеждността и срока на употреба на системата.

  • Интерфейсът за работа в браузър позволява отдалечена свързаност, чрез която да наблюдавате работата, системните логове, да извършвате диагностични тестове и др., както в лабораторията, така и извън нея.
  • Пълнофункционалният сензорен екран дава визуален отчет за конфигурацията на системата и Ви позволява да променяте методи, да извършвате рутинна поддръжка и да проверявате статуса на инструмента.
  • Вграден интелект следи автономно здравето на системата, алармира потребителя за потенциални проблеми преди те да се отразят на хроматографското представяне и предлага полезни ръководства за отстраняване на проблеми стъпка по стъпка.
  • Уникално 6-то поколение микроканално базирана EPC архитектура осигурява значително подобрение на надеждността и дълготрайната употреба на системата срещу замърсяване с частици, вода или масло, удължавайки живота на консумативите за системата
  • Capillary Flow Technology (CFT) дава възможност за уникално свързване на газовите потоци за мултиизмерна газова хроматография (GC x GC/Deans Switch), цялостна двуизмерна газова хроматография (GC x GC) с модулация на потока, и обратно промиване в началото, средата или края на аналитичната колона, които са с възможност за монтиране на фурната и много ниска термична маса.
  • TCD с единичен филамент, който не се нуждае от отделен референтен газ или ръчна настройка на потенциометъра - осигурява стабилна базова линия с минимално отклонение на сигнала, което често се наблюдава при превключване с клапан.
  • FID с автоматична настройка на обхвата дава възможност за детекция и количествено определяне на нива от порядъка на проценти до милиардни части (ppb) в рамките на едно инжектиране.
  • Серен или азотен хемилуминисцентен детектор предоставят уникална линейност и еквимоларен отклик на системата, и позволяват количествено определяне на ниски нива (ppb) замърсявания със сяра или азот без да се пресищат от матрицата.
  • Съвременни електронни контролери на налягането, като модул за запазване на хелия, сензори за водород и решения за алтернативен газ носител, намаляват съществено използваното количество хелий, като предлагат едновременно гъвкавост и по-висока безопасност в лабораторията.