Agilent 55B FAAS

Апаратът Agilent 55B AA е самостоятелен атомно-абсорбционен спектрометър, контролиран от клавиатурата. Снабден с две лампи и автоматичен избор на лампа. 55B AA е истински двойно лъчев спектрометър, осигуряващ стабилна изходна линия. Инструментът пламъчен 55B AA спектрометър е подходящ за ръчни анализи и анализи с генериране на пара, използвайки аксесоарите Agilent VGA 77. Автоматизирани пламъчни анализи се предлагат с външен компютър за контрол и допълнителни аксесоари.


Спектрометърът Agilent 55B AA е произведен съгласно система за управление на качеството, сертифицирана по ISO 9001.

Инструментът е подходящ за употреба с пламък (стандартно снабден с горелка 100 мм) и хидирдно генериране с помощта на Agilent VGA 77.

Проектиран е за прашни, корозивни среди - напълно запечатани оптики с кварцови покрити огледала; По поръчка, има възможност от продухване с въздух за прочистване на средата във  вътрешността на инструмента, за да изключи корозивните изпарения.

Здрав, LCD екран и специализираната клавиатура отговарят на строгите лабораторни условия - за разлика от екраните чувствителни на допир екран, които са предразположен към преждевременна повреда.

Бърза и лесна работа - Напълно автоматизиран избор на дължина на вълната и изборът на процеп елиминарт сложните процедури за привеждане на апарата в съответствие. Работи с две позиции на лампата т.е., може да измервате и да загрявате лампата за следващия елемент, като запазвате времето за настройка.

Лесна поддръжка на лампите – работи с четири лампи едновременно. Лампата е достъпна за лесно регулиране или подмяна, без да е необходимо да се свалят капачките на инструментите.

С възможност за разширение на функциите и надграждане - добавяне на външен компютър и софтуер на SpectrAA Worksheet за надграждане на 55B AA към компютърно управляван пламък или пещ за автоматизирани многоелементни анализи.

Съвместим с пълната гама аксесоари от АА, включително автоматичния пробоотбор на пламъка SPS 4.

Agilent 55B Atomic Absorbtion Spectrometer
The Agilent 55B AA instrument is rugged and reliable, making it ideal for remote sites requiring a simple, standalone AA that doesn’t compromise on performance.
Brochures, English, 29 Jul 2015, 527.59 KB, PDF

Atomic Spectroscopy Portfolio Brochure
An overview of Agilent's atomic spectroscopy portfolio, including AAS, MP-AES, ICP-AES, ICP-MS and ICP-QQQ.
Brochures, English, 26 Jul 2017, 2.08 MB, PDF

Flame Atomic Absorption Spectroscopy Method Development ePrimer
This easy-reference e-Primer helps you set up instrumentation and operating conditions for more than 60 elements, with tips for optimal performance.
Brochures, English, 25 May 2017, 2.31 MB, PDF